Resum

La Comissió Europea monitoritza des del 2014 el progrés digital dels Estats membres, i publica anualment els informes de l’índex compost d’economia i societat digitals DESI (Digital Economy and Society Index).

Aquest treball presenta els resultats de la tercera edició del DESI calculat per a Catalunya, corresponent a l’any 2021, d’acord amb la metodologia de la Comissió Europea. Ha estat elaborat pel Cercle Tecnològic de Catalunya.

Com en les dues edicions anteriors, l’estudi també analitza la comparativa de la realitat catalana en relació amb els estats de la Unió Europea segons els diferents nivells de l’índex.