2.2.2. Connectivitat

Aquesta dimensió inclou quatre subdimensions: Implantació de banda ampla fixa, Cobertura de banda ampla fixa, Banda ampla mòbil i l’Índex de preus de banda ampla. És en aquesta dimensió on Catalunya obté la seva millor posició: ocupa el tercer lloc entre el conjunt d’Estats de la UE-27, amb un valor del 64,59%, just per sota e Dinamarca (74,04%) i Països Baixos (68,44%). Així doncs, Catalunya compta amb nivells de Connectivitat alts en relació amb el conjunt d’estats de la UE.

Gràfic 4.
  1. Al DESI 2021, a la dimensió Connectivitat s’hi han incorporat dos nous indicadors: “Implantació de banda ampla fixa d’almenys 1 Gbps” (2a3) i “Cobertura 5G” (2c3). La resta d’indicadors es mantenen igual que al DESI 2020. Per a informació més detallada, vegeu la nota metodològica.