2.1. Índex DESI 2021

L'índex DESI permet mesurar el nivell de digitalització de l'economia i la societat d’un territori. L'any 2021, Catalunya arriba al 62,36%, fet que la situa en el cinquè lloc del rànquing que agrupa els estats de la UE-27. El valor de la mitjana d'aquests estats és 50,71%.

Tal com s'observa en el Gràfic 1, que mostra el valor DESI de cada estat descompost en les quatre dimensions, l’estat líder és Dinamarca (70,06%), seguit per Finlàndia (67,15%), Suècia (66,10%) i Països Baixos (65,15%). Catalunya es troba, juntament amb Irlanda (60,28%), entre els estats capdavanters.

Gràfic 1.