2.2.1. Capital humà

Aquesta dimensió inclou dues subdimensions: Competències d'usuari d'Internet i Competències avançades i desenvolupament. La primera es refereix a la capacitat dels ciutadans per a fer servir productes i serveis digitals, mentre que la segona està relacionada amb la capacitat de produir aquests béns i serveis. Catalunya té aquí la setena posició, i tot i haver obtingut millors resultats que en els anys anteriors, la seva posició relativa ha retrocedit lleugerament.

Catalunya arriba a un 56,07% en capital humà per a la digitalització, una dimensió on Finlàndia (71,11%), Suècia (64,55%), Països Baixos (61,55%) i Dinamarca (61,20%) ocupen les primeres posicions.

Gràfic 3.
  1. Al DESI 2021, a la dimensió Capital humà s’hi ha incorporat un nou indicador: “Empreses que fan formació en TIC” (1b3), mentre que la resta d’indicadors s’han mantingut com al DESI 2020. Per a informació més detallada, vegeu la nota metodològica.