4. Conclusions

Catalunya manté per tercer any consecutiu la cinquena posició de digitalització en la seva economia i societat, enguany amb un 62,36%. Aquesta destacada posició se sustenta, especialment, en la Connectivitat i els Serveis públics digitals. Se situa a molt poca distància de l’anomenat “grup nòrdic” format per Dinamarca, Finlàndia, Suècia i Països Baixos, que lidera la digitalització de l’economia i la societat a Europa. Analitzant el conjunt de l'acompliment per a l'índex DESI s'aprecia que Catalunya segueix comptant amb un desenvolupament superior a la mitjana europea en totes les dimensions, consolidant per tant la seva fortalesa digital.

Catalunya ha millorat en totes les dimensions, encara que aquest increment no sempre es tradueix en l’obtenció d’una millor posició relativa en el conjunt dels estats de la UE-27. En Capital humà ha avançat dues posicions respecte 2020, en Serveis públics digitals n’ha avançat una, en Integració de tecnologia digital a les empreses es manté i en Connectivitat n’ha retrocedit dues.

Tot i així, la Connectivitat segueix sent el punt fort i la base de la digitalització a Catalunya, especialment pel que fa a la implantació i la cobertura de banda ampla fixa, ocupant el tercer lloc al rànquing de la UE-27 i només per darrera de Dinamarca i Països Baixos.

El Capital humà avança satisfactòriament, i tant les competències digitals genèriques com les relatives a persones TIC es mantenen per sobre de la mitjana del conjunt europeu. Tot i així, caldria millorar el nombre de persones especialistes TIC al mercat laboral, i especialment de dones.

La Integració de tecnologia digital a les empreses segueix mostrant bons resultats, especialment pel que fa al comerç electrònic de les Pimes i les seves vendes transfrontereres. Les empreses catalanes mostren, en general, un bon nivell de digitalització.

D’altra banda, el grau de digitalització de l'Administració Pública a Catalunya segueix avançant a bon ritme, i més tenint en compte que ja venia d’una posició força destacada, amb resultats molt positius i per sobre de la mitjana europea en el conjunt d’indicadors.

En definitiva, de l’anàlisi dels resultats del DESI 2021 se’n desprèn que Catalunya gaudeix d’un destacat nivell de digitalització i avança adequadament en la transformació digital de la societat i l’economia. Tot i així, cal mantenir els esforços per a la transformació digital del país, tant des de l’àmbit públic com des del sector privat, per tal de consolidar la seva posició capdavantera en el conjunt dels estats de la UE-27.