2.2.3. Integració de tecnologia digital

Aquesta dimensió inclou tres subdimensions: Intensitat digital, Digitalització empresarial i Comerç electrònic. La primera és nova, i fa referència al nombre de tecnologies adoptades per les Pimes; la segona considera l’adquisició d'una sèrie de tecnologies per part les empreses (Macrodades, Núvol, IA...) i inclou alguns indicadors nous; i la tercera és relativa a les vendes en línia de Pimes. En aquesta dimensió Catalunya obté el seu pitjor lloc pel que fa al conjunt de dimensions.

En relació amb la Integració de tecnologia digital a les empreses, Catalunya assoleix un valor del 45,15%, ocupant la vuitena posició però amb un clar avantatge sobre la mitjana europea, situada al 37,57%. Finlàndia (59,49%), Dinamarca (57,93%) i Suècia (56,33%) són els estats que presenten majors nivells d’integració tecnològica a les empreses.

Gràfic 5.