Resum

La Comissió Europea, entre les seves prioritats de caràcter estratègic, aborda el Mercat Únic Digital com a marc per al desenvolupament de polítiques digitals. Per tal de monitoritzar el rendiment digital general d’Europa i fer un seguiment del progrés dels estats de la UE en la seva competitivitat digital, la Comissió va crear l’índex compost d’economia i societat digital DESI (Digital Economy and Society Index).

Aquest treball presenta els resultats de la segona edició del DESI calculat per a Catalunya, corresponent a l’any 2020, d’acord amb la metodologia de la Comissió Europea. Ha estat elaborat pel Cercle Tecnològic de Catalunya (CTecno), amb el suport tècnic de Market AAD i l’assessorament de l’institut Orkestra-Instituto Vasco de Competitividad, a través del seu Lab d’Economia Digital.

Com en la primera edició, l’estudi també analitza la comparativa de la realitat catalana en relació amb els estats de la Unió Europea segons els diferents nivells de l’índex, i com a novetat d’enguany es presenta la seva evolució respecte 2019.