2.2.2. Capital humà

Aquesta dimensió inclou dues subdimensions: Competències d'usuari d'Internet i Competències avançades i desenvolupament. La primera es refereix a la capacitat dels ciutadans per a fer servir productes i serveis digitals, mentre que la segona està relacionada amb la capacitat de produir aquests béns i serveis. Catalunya ocupa aquí la quarta posició, i es tracta de la segona dimensió on obté un millor resultat.

Catalunya arriba a un 66,55% en capital humà per a la digitalització, una dimensió on Finlàndia (78,44%), Suècia (71,72%) i Estònia (66,66%) ocupen les primeres posicions.

Gràfic 4.