2.2. Dimensions

Al Gràfic 2 es mostren les dimensions del DESI a través del valor que assoleix cadascuna d'elles en relació amb la mitjana de la UE-28. Catalunya es posiciona com a líder en la dimensió Connectivitat, i manté nivells que superen la mitjana de la UE-28 en la resta de dimensions. La convergència cap als països líders és notablement evident, especialment en Capital humà i Serveis públics digitals, i amb uns resultats també molt positius en l'Ús de serveis d'Internet i en la Integració de tecnologia digital a les empreses.

Gràfic 2.

En l’apartat següent es detallen els resultats de les cinc dimensions juntament amb els de les seves respectives subdimensions, considerant el conjunt dels estats i situant Catalunya en la seva posició corresponent del rànquing. S'inclou també el valor mitjà de la UE-28 de cada dimensió.