2.2.5. Serveis públics digitals

La digitalització de les Administracions Públiques considera una única subdimensió, relativa al Govern electrònic. Es tracta de la tercera dimensió, junt amb Capital humà on Catalunya assoleix una posició més elevada.

En conjunt, els Serveis públics digitals a Catalunya presenten un nivell avançat respecte la mitjana de la UE-28, un 81,24% davant del 72%, cosa que la situa en la setena posició. Els estats que es troben al capdavant són Estònia (89,33%), Espanya (87,28%), Dinamarca (87,13%), Finlàndia (86,99%) i Letònia (85,06%).

Gràfic 7.
  1. En aquesta dimensió s’ha eliminat la subdimensió Salut electrònica i els seus indicadors corresponents. Per a més informació, vegeu la nota metodològica.