2.3. Subdimensions i indicadors

En els apartats següents es presenten les subdimensions i indicadors de cadascuna de les dimensions. L'anàlisi inclou tant el valor de la subdimensió o indicador per a Catalunya com la posició que ocupa, així com els valors corresponents per a Espanya, l’estat amb el millor resultat, i la UE-28.