2.1. Índex DESI 2020

L'índex DESI permet mesurar el nivell de digitalització de l'economia i la societat d’un territori. L'any 2020, Catalunya arriba al 64,75%, fet que la situa en el cinquè lloc del rànquing que agrupa els estats de la UE-28. El valor de la mitjana d'aquests estats és 52,62%.

Tal com s'observa en el Gràfic 1, que mostra el valor DESI de cada estat descomposat en les cinc dimensions, l’estat líder és Finlàndia (72,31%), seguit per Suècia (69,74%), Dinamarca (69,15%) i Holanda (67,69%). Catalunya es troba al capdavant del grup seguidor dels líders, per davant de Malta (62,70%), Irlanda (61,79%), Estònia (61,07%) i el Regne Unit (60,41%).

Gràfic 1.