2.2.1. Connectivitat

Aquesta dimensió inclou quatre subdimensions: Implantació de banda ampla fixa, Cobertura de banda ampla fixa, Banda ampla mòbil i l’Índex de preus de banda ampla. És en aquesta dimensió on Catalunya ocupa la seva millor posició: lidera el conjunt d’Estats de la UE-28, amb un valor del 65,89%, just per sobre de Dinamarca (65,82%). Així doncs, Catalunya compta amb nivells de Connectivitat alts en relació amb el conjunt d’estats de la UE.

Gràfic 3.
  1. Al DESI 2020, a la dimensió Connectivitat s’hi ha incorporat un nou indicador: “Cobertura de xarxa fixa de molt alta capacitat (VHCN)” (1b2), mentre que altres indicadors han estat eliminats. Per a informació més detallada, vegeu la nota metodològica.