2.3.2. Capital humà

Dues subdimensions conformen l'anàlisi del Capital humà: Competències d'usuari d'Internet i Competències avançades i desenvolupament. Les dues contribueixen en la mateixa mesura a la dimensió (50%).

La Taula 3 presenta els valors i posicions d'aquestes dues subdimensions.

Taula 3. Comparativa de subdimensions de capital humà.
Tabla 3 Comparativa de subdimensions de capital humà
Font: EUROSTAT, IDESCAT, INE

Ambdues subdimensions inclouen tres indicadors que mesuren, d'una banda, les competències digitals de la ciutadania en general i, de l'altra, les de la força laboral. Catalunya obté millors resultats en Competències avançades i desenvolupament que en Competències d’usuari d’Internet, i se situa per sobre de la mitjana de la UE-28 en ambdós casos.

La Taula 4 mostra els resultats dels indicadors de Capital humà.

Taula 4. Comparativa d’indicadors de capital humà.
Tabla 4 Comparativa de indicadors de capital humà
Font: EUROSTAT, IDESCAT, INE

Els dos primers indicadors de Competències d'usuari d’Internet es refereixen a diferents nivells (almenys bàsic i per sobre de bàsic), en competències digitals relacionades amb la informació, la comunicació, la resolució de problemes i la utilització de programari per a la creació de continguts, com poden ser l'ús de processadors de text, de fulls de càlcul, la creació de presentacions o documents que integren textos, dibuixos, taules o gràfics, o el llenguatge de programació. El tercer indicador es refereix a les competències específicament relatives a programari, i té en compte un nivell bàsic o per sobre de bàsic.

Catalunya se situa per sobre de la mitjana de la UE-28 en tots tres, ocupant la sisena posició en competències digitals per sobre del nivell bàsic. En els altres dos indicadors, se situa en la novena posició.

Pel que fa als tres indicadors de Competències avançades i desenvolupament, Catalunya ocupa el primer lloc del rànquing en persones graduades en TIC. No succeeix el mateix amb la població ocupada especialista en TIC, on Catalunya ocupa l’onzena posició. En el cas de les dones especialistes en TIC els resultats són una mica millors en termes posicionals, situant-se en el seté lloc del rànquing. En qualsevol cas, els resultats de Catalunya estan per sobre de la mitjana de la UE-28.

Tots els indicadors tenen el mateix pes en les respectives subdimensions.