2.1. Índex DESI 2019

L'índex DESI permet mesurar el nivell de digitalització de l'economia i la societat de Catalunya. L'any 2019, aquest territori arriba al 62,47%, fet que el situa en el cinquè lloc del "rànquing" que agrupa els països de la UE-28. El valor de la mitjana d'aquests països és 52,49%.

Tal com s'observa en el Gràfic 1, que mostra el valor DESI que arriba a cada país, el grup al capdavant, amb valors propers al 70%, està liderat per Finlàndia (69,93%) i seguit per Suècia (69,48 %), Holanda (68,94%) i Dinamarca (68,80%). Catalunya es troba per tant al capdavant del grup seguidor dels líders, per davant del Regne Unit (61,95%), Luxemburg (61,79%) i Irlanda (61,35%).

Gràfic 1.